IDO老徐,坐标深圳,测试经理,干了十年测试,公号"简尚" ,个人博客isTester.com ,关注「软件测试从业者综合能力提升」,微信957863300

mysql报错Table is marked as crashed and should be repaired 的解决办法

上一篇 / 下一篇  2020-11-14 13:41:34 / 个人分类:linux

前几天,老徐的istester博客突然挂了;收到了用户的反馈才知道 ;51Testing软件测试网$t?!N;l@)e5fc"]X

折腾了几次没发现原因;

}'Yn8u/G ATJ%U0W0

后面查了下数据库,才发现,是库出问题了;

qAyO9C8yw*w0


51Testing软件测试网j6m$p ~u,r1^:M

如下是报错内容 和解决思路 ;51Testing软件测试网$Mvt!@xhN


51Testing软件测试网 vk O#b kX

ABbPSSB.n0

mysql> select * from isTeter.com ;

H3Q!Af g+p)_0

ERROR 145 (HY000): Table './isTeter_Idoxu/isTeter.com' is marked as crashed and should be repaired51Testing软件测试网ebk#D8LG


51Testing软件测试网M#x T o7n t`

mysql> check table isTeter.com ;

#B1U1K:g7l#m E1R:S`0

+-----------------------------+-------+----------+------------------------------------------------------------+51Testing软件测试网?|2G%E'KJ

| Table                       | Op    | Msg_type | Msg_text                                                   |51Testing软件测试网 sB%vj!o

+-----------------------------+-------+----------+------------------------------------------------------------+51Testing软件测试网&dt|'L${FM z

| isTeter_Idoxu.isTeter.com | check | warning  | Table is marked as crashed                                 |

K/b+qjw6w/X@n3K0

| isTeter_Idoxu.isTeter.com | check | warning  | 102 clients are using or haven't closed the table properly |51Testing软件测试网 ZFc4G E4A~

| isTeter_Idoxu.isTeter.com | check | error    | Checksum for key:  4 doesn't match checksum for records    |51Testing软件测试网9?/k~rr |_"k

| isTeter_Idoxu.isTeter.com | check | error    | Corrupt                                                    |

GYQCIeJ0

+-----------------------------+-------+----------+------------------------------------------------------------+

:o0wh"Z1_u'q0

4 rows in set (0.31 sec)

8k\9o&ne2u0


SgJ wZA`PR;v0

mysql> repair table isTeter.com;51Testing软件测试网 gJ0ik0o;|8t$A6We

+-----------------------------+--------+----------+----------+

7lE:U&r\]4n0

| Table                       | Op     | Msg_type | Msg_text |

4s"T uax?NA0

+-----------------------------+--------+----------+----------+51Testing软件测试网 U \y!p*kz

| isTeter_Idoxu.isTeter.com | repair | status   | OK       |

1t,oRux2X0

+-----------------------------+--------+----------+----------+

@ R0F*NgX)p {0

1 row in set (0.15 sec)

/W$N c+V:v0


51Testing软件测试网3{ z`P1Il

mysql> check table isTeter.com;

tLR#t(fl M9iSg0

+-----------------------------+-------+----------+----------+

-}9P~S%Z+K5H0

| Table                       | Op    | Msg_type | Msg_text |51Testing软件测试网,h iV.g&C }&ur-Y&a

+-----------------------------+-------+----------+----------+

|R$b&R*Y)GFP0

| isTeter_Idoxu.isTeter.com | check | status   | OK       |

)PK)gP9w%y0

+-----------------------------+-------+----------+----------+

F7td%d'dm;T0

1 row in set (0.01 sec)

4zT9Zq YFc8y%z0


.VA[0a*i G_G&p-Z0


51Testing软件测试网{;a ZW2wB'{%L{8R%\s4k

搞定 

N)tOU5Xg+`(a/r ];v$T0

TAG:

 

评分:0

我来说两句

xuquan

xuquan

IDO老徐,坐标深圳,测试经理,干了十年测试,公号"简尚" ,个人博客isTester.com ,关注「软件测试从业者综合能力提升」,微信957863300

日历

« 2021-11-25  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

数据统计

  • 访问量: 743886
  • 日志数: 412
  • 建立时间: 2012-06-04
  • 更新时间: 2021-10-15

RSS订阅

Open Toolbar