IDO老徐,坐标深圳,测试经理,干了十年测试,公号"简尚" ,博客isTester.com ,关注「软件测试从业者综合能力提升 & 职场人每日进阶」,个人微信957863300

Git命令行操作入门:新建分支,并提交代码,手把手入门基础。

上一篇 / 下一篇  2017-01-06 16:14:10 / 个人分类:软件工程

51Testing软件测试网0Lm$\n*KN

+K P Z`@bw0

 51Testing软件测试网mGaVy:f.\$g

如下是老徐的一次Git操作记录,非常基础,给入门学习的同学。

1]Mw c2{4R O.v0

注: #后面是备注说明

.fikL,K[$Y-q|/^0

 51Testing软件测试网y0S)@)v#HZ+ei

 1001  cd /APP/IdoisTester/51Testing软件测试网~E4n C/I#Kq

 1002  ll

brL*@uydS`0

 1003  cd isTester-git-rpc/51Testing软件测试网+n Q[oC3|,EXa i

 1004  ll51Testing软件测试网` _0j*kG,X d

 1005  cd isTester-git-rpc /

H eU t4`&Og0

 1006  ll

K,Ie5JzW)zXG0

 1007  git branch51Testing软件测试网E#?0re ^9O/Xj"~8p0K n

 1008  git checkout -B isTester51Testing软件测试网8k \4ZqN ]uw-Za,N

 1009  git branch51Testing软件测试网%~Mh(l2_o p

 1010  git pull origin51Testing软件测试网1|H7x3Wj6A m|

 1011  ll

)C LPA5N3x0M/H0

 1012  git branch

;h@&P;R"jc:Bw0

 1013  git pull origin master:isTester #拉取远程master代码到本地分支

8xI9o3qa_0[0e(g0

 1014  ll51Testing软件测试网V2Hbn5|HMi1x

 1015  vi pom.xml  #修改pom.xml文件

.PpXz L3d7Xb0

 1016  ll51Testing软件测试网+iY$y2[rgkw

 1017  git status #查看当前状态51Testing软件测试网j9^X"b|

 1018  git add pom.xml  add File

3_p8X:N0C0

 1019  git commit -m "修改pom文件"  #commit File

[aU5[3T.Z)S0

 1020  git push origin isTester:isTester  # push本次修改,以及本地的isTester分支到远程isTester分支。51Testing软件测试网#w0BRH+Z4[O;e9l

 1021  ll

z9P:D*|H0

 

EE,Iw&tV2?)h Ya'b0

 51Testing软件测试网zxmY8\/F5F+d Z|

如上,对于测试从业者,最基础的Git操作,必须得掌握。51Testing软件测试网#?^ t;{ Ss W"MS9a


TAG: 软件测试 git

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

xuquan

xuquan

IDO老徐,坐标深圳,测试经理,干了十年测试,公号"简尚" ,博客isTester.com ,关注「软件测试从业者综合能力提升 & 职场人每日进阶」,个人微信957863300

日历

« 2020-07-11  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

数据统计

  • 访问量: 587881
  • 日志数: 370
  • 建立时间: 2012-06-04
  • 更新时间: 2020-06-24

RSS订阅

Open Toolbar