sublime text3 最简汉化方法

上一篇 / 下一篇  2017-08-07 15:16:12 / 个人分类:测试工具

     以前写html的时候一直在用sublime text,当时也百度了一堆方法,然后汉化了,好像当时是,百度的汉化包,然后下载后解压到sublime text的安装包下,然后重启,今天又重新安装了一遍,发现方法真是太多了,不过最简单的一种是:其实sublime text3里是自带汉化插件的,你只要简单的几步就可完成,下面是方法哦:
https://jingyan.baidu.com/article/ca2d939d1e83feeb6c31cefc.html

TAG:

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar